حضور پسته ممتاز صادراتی گهربد در نمایشگاه بین المللی ifood 2019

خیلی خوشحال و خوشبت بودیم که پذیرای شما عزیزان در نمایشگاه بین المللی ایفود 2019 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد بودیم. خیلی مسرور ه...

ادامه مطلب

دعوت به نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

از همه شما علاقه مندای دعوت می شود تا از غرفه گروه صنایع غذایی گهربد واقع در نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد بازدید به عمل اورید.

ادامه مطلب

12