پسته خام

Showing 1–12 of 15 results

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پسته کله قوچی خام (۲۵۰ گرم)

38,000 تومان

پسته کله قوچی خام (۵۰۰ گرم)

72,000 تومان

پسته کله قوچی خام (۸۰۰ گرم)

115,000 تومان

پسته اکبری خام (۸۰۰ گرم)

115,000 تومان

پسته اکبری خام (۵۰۰ گرم)

72,000 تومان

پسته اکبری خام (۲۵۰ گرم)

38,000 تومان

پسته احمد آقایی خام (۲۵۰ گرم)

36,000 تومان

پسته احمد آقایی خام (۵۰۰ گرم)

66,000 تومان

پسته احمد آقایی خام (۸۰۰ گرم)

106,000 تومان

پسته فندوقی خام (۸۰۰ گرم)

95,000 تومان

پسته فندوقی خام (۵۰۰ گرم)

60,000 تومان

پسته فندوقی خام (۲۵۰ گرم)

30,000 تومان