پسته بوداده شده با نمک و زعفران

Showing 1–12 of 15 results

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پسته بادامی نمکین زعفرانی (۸۰۰ گرم)

98,000 تومان

پسته بادامی نمکین زعفرانی (۵۰۰ گرم)

62,000 تومان

پسته بادامی نمکین زعفرانی (۲۵۰ گرم)

31,000 تومان

پسته فندقی نمکین زعفرانی (۲۵۰ گرم)

30,000 تومان

پسته فندقی نمکین زعفرانی (۵۰۰ گرم)

60,000 تومان

پسته فندقی نمکین زعفرانی (۸۰۰ گرم)

95,000 تومان

پسته احمد آقایی نمکین زعفرانی (۸۰۰ گرم)

106,000 تومان

پسته احمد آقایی نمکین زعفرانی (۵۰۰ گرم)

66,000 تومان

پسته احمد آقایی نمکین زعفرانی (۲۵۰ گرم)

36,000 تومان

پسته اکبری نمکین زعفرانی (۲۵۰ گرم)

38,000 تومان

پسته اکبری نمکین زعفرانی (۵۰۰ گرم)

72,000 تومان

پسته اکبری نمکین زعفرانی (۸۰۰ گرم)

115,000 تومان